Shoeboy´s

Impregnace SHOEBOY´S NANO PROTECT 400 ml

Impregnace SHOEBOY´S NANO PROTECT 400 ml
NATCH! impregnace SHIELD ONE 250 ml
NATCH! impregnace SHIELD ONE 250 ml
NATCH! impregnace SHIELD ONE 250 ml
Obj. číslo: 4006103181062 | Skladem: Více než 10 ks
 • sprej na impregnaci bot k ochraně proti vodě a špíně
Prodejní cena:
237
Bez DPH:
196
Doporučená cena:
339
Ušetříte:
102 (30 %)
Nejnižší cena v předchozích 30 dnech::
237

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

  • sprej na impregnaci bot k ochraně proti vodě a špíně
  • impregnace a ochrana na kůži (useň), textil, semiš, velur a nubuk
  • vytváří jemnou NANO-vrstvu (voda stéká po materiálu a oplachuje nečistoty)
  • doporučený i pro všechny TEX membrány (Goretex® a Sympatex® aj.)
  • s technologií hydrocontrol pro lepší prodyšnost membrán
  • účinná impregnace na semišové boty
  • impregnace bot a textilu; chrání proti vodě a zároveň vyživuje a zvláčňuje; sprej
  • na kožené výrobky, bundy, oblečení z kůže, kabelky, stany a syntetiku
  • samočistící NANO-technologie
  • chrání proti vlhkosti, chrání před znečištěním a usnadňuje čištění
  • není vhodný na lakovanou, maštěnou a olejovanou useň - kůži, a koženku; tyto materiály se obecně nikdy neimpregnují, protože impregnaci nenasáknou; jsou na ně určeny speciální přípravky
  • super i na všechny tenisky a sneakers, nejen typu Nike Air Force One a podobně
  • oproti impregnaci WATER PROTECT 200 ml je NANO výhodnější balení a má lepší samočistící schopnost; naproti tomu WATER PROTECT obsahuje i pečující a vyživující látky a částečně tak nahrazuje krém, což využijete u výrobků z hladké kůže, semiše a nubuku
  • impregnace PERFECT PROTECT 200 ml je zase trochu pracnější v nastříkání, a musí se po zaschnutí rozetřít; oproti NANO je ale výrazně ekologičtější a nemusíte s ní ven, Perfect Protect se dá používat i v místnosti, téměř je bez zápachu
  • kód artiklu 0608106, starší název Solitaire Nano Plus 6992
  • záruka kvality německého výrobce BNS International GmbH, jehož jsme výhradní zástupce v ČR a SR

  NA CO SE HODÍ A NEHODÍ:​

  • hodí se na hladkou useň (kůži), semiš, nubuk, velur, textil, canvas - kanvas, vlna, funkční vlákno, síťku - síťovinu, plátno, lněné plátno, funkční vlákno, syntetická vlákna jako polyester aj.
  • není vhodný na lakovanou, olejovanou a maštěnou useň (kůži) a koženku (imitaci hladké kůže), tedy materiály které nesají, tzn. impregnace se do nich nemůže dostat, vsáknout

  POVINNÉ INFORMACE (IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI):

  Signální slovo: Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

  P261 Zamezte vdechování aerosolů.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

  P501 Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

  Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:
  n-oktan

Vše skladem,
ihned k odeslání
Doprava zdarma
od 2000 Kč
Zasíláme na
Slovensko
Objednávky do 11 h. odesíláme okamžitě